Ka-Derm Academy

Chmielniki 30
86-060 Nowa Wieś Wielka(gmina),Polska.
E-mail; salon1@go2.pl
mobile +48:661844466  RIS: 2.04/00024/2020